Çevre Politikamız

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulup, Sada Tekstil’in uluslararası tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilir.

• Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

• Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

• Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

• Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Her müdürlük, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Çevre Dostu Üretim

İnsana ve insani değerlere olan saygı ve duyarlılığı her alanda gösteren Fersan Tekstil, çevre kirliliği konusunda da aynı hassasiyeti göstermektedir. Üretimin ilk aşamasından ürünün teslimine kadar her basamakta son derece duyarlı davranan markamız; hem çevre kirliliği konusunda hem de enerji tasarrufu konusunda her türlü önlemi almakta ve bunun kontrolünü de sürekli sağlamaktadır.

Üretimde kullanılan ürünlerde her zaman doğal olanı tercih eden Fersan Tekstil, hem insan sağlığını hem de çevre kirliliğini daha ilk adımda minimuma indirmektedir. Bu kapsamda çevre kirliliğini önlemek ve azaltmak adına hem ulusal hem uluslar arası tüm kanun ve yönetmeliklere harfiyen uyan Fersan Tekstil, üretiminin tamamını doğal kaynak tüketimini en aza indiren teknoloji ve yöntemlerle yapmaktadır.

Üretim öncesi ve sonrası ortaya çıkan tüm atıklarda geri dönüşümü kullanan Fersan Tekstil, her zaman çevreye duyarlı tercihleri ve teknolojileriyle örnek gösterilen bir marka olmuştur, olmaya devam edecektir.